Saturday, 21 May 2011

Ingin belajar Asas Adobe Illustrator & Photoshop II

Menawarkan latihan perisian Adobe yang memenuhi pembelajaran individu dan organisasi. Latihan ini dicipta bagi memberi kemahiran menguasai dalam pengguna seni grafik ini. Benda asas yg diperlukan adalah komputer (mempunyai perisian adobe illustrator & photoshop. Sesiapa yang berminat :019.281.2130. 

No comments:

Post a Comment